Er du håndværker eller copy cat?

Der er så lidt respekt for håndværksdelen af vidensbranchen og så meget fokus på resultater, processer og viden. Trist, fordi det er i håndværket, man kan finde en varig arbejdsglæde.

Når jeg møder en direktør, der efter 20+ år som leder i erhvervslivet nu kalder sig konsulent, siger jeg: ”Vis lige lidt respekt” for det håndværk, der er managementkonsulentens. Og når managementkonsulenten sætter sig i ledelsesstolen med den form for arrogance, der kun eksisterer, før man har hverdagsledet levende mennesker, så minder jeg ham om: ”Kortet er ikke landskabet!”

Det er nemt at finde respekten for tømreren eller smeden, fordi de færreste af os kan meget andet end at hamre et søm i, endsige fikse en faldstamme. Men hvad med lederens håndværk, konsulentens, embedsmandens? Den slags håndværk er sværere at få øje på og derfor nemt at undervurdere.

Jeg blev ekstern konsulent sent i livet. Jeg havde fungeret som leder og intern konsulent og mente, det var tilstrækkeligt udgangspunkt. I dag, mere end 15 år senere og langt over de berømte 10.000 timer, synes jeg efterhånden, jeg mestrer konsulenthåndværket. Nogle af de ting, jeg måtte lære, og som jeg ikke kunne læse mig til, var at:

  • afkode virksomhedens svagheder og muligheder på baggrund af ganske få data
  • identificere effektive løsninger på de fleste problemstillinger indenfor mit speciale
  • analysere et problem ned til dets dybeste årsag
  • fremstille en kompleks problemstilling enkelt og pædagogisk
  • planlægge implementeringsprocesser oppefra, nedefra, indefra, på tværs af organisationen
  • bevare overblikket, uanset hvor mange data og interessekonflikter, der kommer på bordet.

Som sagt mere end 15 år i et fag, og dog går der ikke en uge, hvor jeg ikke lærer et nyt twist på mit håndværk.

Viden er god. Viden er vigtig. Men viden bliver helt ligegyldig i et meget konkret og presset erhvervsliv, hvis den ikke omsættes i praktik og placeres ind i en aktuel kontekst. I stedet for at tage os tid til at fordybe og forankre vores viden i en given sektor eller et givet marked, er det fristende at haste videre til den næste nye viden, den næste uddannelse i jagten på at forblive på toppen af karrieren.

Men hvad skal advokaten med sin juridiske viden, hvis han ikke forstår sin medicinalklients marked og ikke kan skelne mellem den juridisk bedste løsning, den forretningsmæssigt mest profitable, og hvad der er det organisatorisk smarteste at gøre. Den unge fuldmægtig har måske nok den juridiske viden, men det er først som senioradvokat, man virkeligt begynder at forstå sin klients marked, og det er ikke før, man er partner, at man – måske – forstår hele kompleksiteten mellem jura, marked, mennesker.

Der er også et fysisk element, når viden skal omsættes til håndværk. Kroppen inddrages, sanserne kommer med på job. Det er en fuld oplevelse af at bruge hele sin person.

For en leder er det måske måden, han træder ind i mødelokalet, øjenkontakten, håndtrykket, den udefinerbare kontakt til den anden. Det er det visuelle indtryk af spillere på et skakbræt, deres individuelle håb og frygt. Det er den kropslige fornemmelse af, hvordan virksomhedens maskine fungerer, det er billedet af penge- og varestrømme. Det er den stoflige retningssans. Det er intuitionen – som jo ikke er andet end vågenhed overfor akkumulerede, men måske ubevidste erfaringer – som sætter dig i stand til at simplificere og gennemskue. Det er sikkerheden i formuleringerne, det er trygheden i kunne bringe et oprørt møde til rolig enighed.

Håndværk er det, andre ikke kan kopiere.

Viden og indsigt giver aha-øjeblikke. Det giver glæde og begejstring. Men indsigt kan ikke reproduceres. Resultater minder om viden på den måde, at de kan give et fantastisk euforisk løft, men det er en kortvarig oplevelse. Ret hurtigt bliver omgivelserne trætte af at høre om det, og hvis du er i den højtpræsterende del af erhvervslivet, så venter der alligevel bare et nyt resultatkrav lige om hjørnet.

Modsat er håndværket karakteriseret ved, at det kan gentages og forfines. Nydelsen kan reproduceres. Stoltheden kan være mere stabil. Glæden mere varig. Og deri gemmer sig hemmeligheden bag et langt, meningsfuldt og tilfredsstillende arbejdsliv. En hemmelighed som vores generationer synes at have tabt.

Den mest varige nydelse i et professionelt liv er at finde i udførelsen af det, du er god til. I mesterskabet. I beherskelsen. Så lad os begynde at tale om netop det; om håndværket og mesterskabet – og ikke blot resultater, processer og viden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *